Danıştay 15. Dairesinin önemli ara kararı

Danıştay 15. Dairesi 21/01/2019 tarihinde hiperbarik tıp hizmetlerinin fiyatlandırılması konusunda önemli bir ara kararı verdi. Yüksek Daire 2013/6267 sayılı dosyada 21/1/2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uygulamalarının ekonomik şartlara göre uyarlanmış yeni fiyatlarının gösterilmemiş olması sebebiyle açılan iptal davasını görmekteydi.

15. Daire davanın duruşması sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumundan bazı bilgi ve belgelerin gönderilmesini istedi.  İstenen bilgi ve belgeler hiperbarik tıp hizmetlerinin Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenen fiyatlandırma poltikasıyla ilgili olarak ortaya konacak yargısal ilkenin belirlenmesi bakımından önem taşıyor. Danıştay tarafından istenen bilgi ve belgeler şunlar:

1- Dava konusu düzenleme ile hiperbarik oksijen tedavisine ilişkin işlem puanları belirlenirken esas alınan bilimsel bir çalışma veya komisyon kararı olup olmadığı, işlem puanlarının neye göre belirlendiği,

2- Tebliğin dava konusu edilen maddesinde öngörülen işlemlere yönelik hiperbarik oksijen tedavisi için belirlenen seans saatlerinin tıbben kabul edilen bilimsel dayanağının olup olmadığı,

3- Dava konusu düzenlemeler tesis edilirken Sağlık Bakanlığından görüş alınıp alınmadığı, bilimsel komisyon oluşturulup oluşturulmadığı , oluşturulduysa komisyon kararının onaylı ve okunaklı örneği ile bu hususlara ilişkin her türlü diğer bilgi ve belgelerin gönderilmesi

Etiketler