Glokom ameliyatı ile gelişen enfeksiyona bağlı körlük olgusu

Özel bir tıp merkezinde göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan hekim, hastasını yüksek göz tansiyonundan dolayı ameliyat etti ve aynı gün taburcu işlemini yaptı. Ancak taburculuk sonrasında hastanın gözünde enfeksiyon gelişti ve neticede hasta görme yetisini kaybetti. Bunun üzerine hasta savcılığa başvurarak hekim hakkında şikayetçi oldu. Ancak ceza yargılamasının kovuşturma safhasında hekim kusursuz bulunarak hakkında beraat kararı verildi. Hastanın, glokom ameliyatının yapıldığı gün taburcu edilmiş olması sebebiyle gelişen endoftalmiden dolayı görme duyusunu kaybettiği ve bu nedenle doktorun kusurlu olduğunu iddia ettiği olguda, hem Yüksek Sağlık Şurası hem de Adli Tıp Kurumu hekimi kusursuz buldu.

Olaya ilişkin olarak Yüksek Sağlık Şurası tarafından verilen raporda “Dosyadaki bilgi, belge ve bulgular değerlendirildiğinde; trabekülektomi ameliyatı sonrası endoftalmi gelişmesinin komplikasyon olarak kabul edildiği, komplikasyon yönetiminde erken tanı, tedavi ve ileri merkeze sevk işlemlerinin tıp kurallarına uygun olarak yapıldığı” belirtilerek sanığın kusurlu bulunmadığı ifade edildi.

Tıp Merkezi hekiminin taksirle yaralama suçundan dolayı yargılandığı davada aynı zamanda Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan da rapor alındı. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda da “Göz tansiyonu ameliyatı yapıldığı gün hastanın evine gönderilmesinin uygun bir davranış olduğu, yapılan glokom ameliyatının tıp kurallarına uygun olduğu, hekimin ertesi gün hastada göz içi iltihaplanması görüp uygun bir merkeze sevkettiği, trabekülektomi sonrası endoftalmi kompliksayonunun görülme oranının yüzde bir olduğu, hastanın gönderildiği sağlık kuruluşunda göz içi iltihabını tedavi etmeye yönelik girişimlerin tıp kurallarına uygun olduğu” belirtilerek hekimin kusurlu bulunmadığı yönünde rapor verdi.

Yargılamayı yürüten yerel mahkeme gerek Yüksek Sağlık Şurasının gerekse Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporuna dayanarak hekim hakkında beraat kararı verdi.Hasta tarafından yapılan itiraz Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmedi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi yerel mahkeme kararını onadı.