Av. Erkin G繹癟men (Attorney at Law)

1970 y覺l覺nda d羹nyaya geldi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 襤stanbul niversitesi 襤stanbul T覺p Fak羹ltesi'nde balad覺覺 t覺p eitimini 1993 y覺l覺nda tamamlad覺. T羹rkiye ve Ortdadou Amme 襤daresi Enstit羹s羹'nde kamu y繹netimi alan覺nda y羹ksek lisans eitimi ald覺. 2000 y覺l覺nda Dokuz Eyl羹l niversitesi Hukuk Fak羹ltesi'nde balad覺覺 hukuk eitimini 2004 y覺l覺nda tamamlad覺. Ayn覺 y覺l Sal覺k Bakanl覺覺'ndaki kamu g繹revinden ayr覺ld覺. 2006 y覺l覺ndan bu yana Ankara Barosu'nda sebest avukatl覺k yapmakta ve ayn覺 zamanda 癟eitli 羹niversitelerde y羹ksek lisans d羹zeyinde sal覺k hukuku dersleri vermektedir. 

Erkin G繹癟men Foto
Sal覺k Hukuku

Sal覺k Hukuku

Sal覺k hizmetlerinin sunumu s羹recinde ortaya 癟覺kan hukuksal ilikilerle ilgilenen bir hukuk dal覺 olan sal覺k hukuku, bir hukuk disiplini olarak hen羹z yeterli akademik ilgiyi g繹rm羹yor olsa da hukuk uygulamas覺nda bu ilgiyi olduk癟a aan bir yer edinmitir. Devam覺n覺 Oku
Hekimlik Meslei

Hekimlik Meslei

T羹rkiyede hekimlik mesleinin stat羹s羹 temelde Tababet ve uabat覺 Sanatlar覺n覺n Tarz覺 襤cras覺na Dair Kanun, Sal覺k Hizmetleri Temel Kanunu, Devlet Memurlar覺 Kanunu ve Y羹ksek繹retim Kanununda d羹zenlenmitir. Devam覺n覺 Oku
zel Sal覺k Kurulular覺

zel Sal覺k Kurulular覺

zel sal覺k kurulular覺n覺n Sosyal G羹venlik Kurumu ile yapt覺klar覺 s繹zlemeden kaynaklanan y羹k羹ml羹l羹klerine ilikin hukuksal uyumazl覺klar ile bu kurulular aleyhine tesis edilen Sal覺k Bakanl覺覺 ve sal覺k m羹d羹rl羹klerinin ilemleri bu alandaki temel hukuksal sorunlar aras覺ndad覺r. Devam覺n覺 Oku
Adli T覺p

Adli T覺p

Mahkemeler bilimsel olmayan, tutars覺z, 癟eliik ve vicdani kanaat oluturmaya elverisiz raporlar覺 kabul etmeyerek baka mercilerden g繹r羹 almakla y羹k羹ml羹d羹r. Adli t覺p uygulamalar覺 da sal覺k hukukunun 繹nemli bir 癟al覺ma alan覺n覺 oluturmaktad覺r. Devam覺n覺 Oku
Beden Muayenesi ve Genetik 襤ncelemeler

Beden Muayenesi ve Genetik 襤ncelemeler

Biyolojik numuneler 羹zerinde yap覺lan inceleme sonu癟lar覺, kiisel veri niteliindedir. Bu veriler amac覺 d覺覺nda kullan覺lamaz. Beden muayenesi ve biyolojik incelemeler ceza muhakemesinin sal覺k alan覺ndaki 繹nemli uygulamalar覺d覺r. Devam覺n覺 Oku
T覺bbi Cihazlar

T覺bbi Cihazlar

T覺bbi cihazlar, genel olarak, hastal覺klar覺n tehisi, tedavisi veya 繹nlenmesi amac覺yla kullan覺lmak 羹zere 羹retilen ara癟lard覺r. 襤n vitro t覺bbi tan覺 cihazlar覺 ile v羹cuda yerletirilebilir aktif t覺bbi cihazlar, t覺bbi cihazlardan ayr覺 kategoriler olmakla beraber geni anlamda bu kapsamda say覺labilir. Devam覺n覺 Oku
Form
al覺ma alanlar覺m覺z konusunda yaz覺l覺 dan覺manl覺k talebinizi bilgi@erkingocmen.av.tr adresine iletiniz. S繹zl羹 dan覺manl覺k i癟in l羹tfen randevu al覺n覺z.
Tunal覺 Hilmi Caddesi 105/9 Kavakl覺dere Ankara     Tel: 4280544     Faks: 4280545     E-posta: bilgi@erkingocmen.av.tr     http://www.erkingocmen.av.tr