Av. Erkin Göçmen (Attorney at Law)

1970 yılında dünyaya geldi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında tamamladı. Türkiye ve Ortdadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı hukuk eğitimini 2004 yılında tamamladı. Aynı yıl Sağlık Bakanlığı'ndaki kamu görevinden ayrıldı. 2006 yılından bu yana Ankara Barosu'nda sebest avukatlık yapmakta ve aynı zamanda çeşitli üniversitelerde yüksek lisans düzeyinde sağlık hukuku dersleri vermektedir. 

Erkin Göçmen Foto
Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hizmetlerinin sunumu sürecinde ortaya çıkan hukuksal ilişkilerle ilgilenen bir hukuk dalı olan sağlık hukuku, bir hukuk disiplini olarak henüz yeterli akademik ilgiyi görmüyor olsa da hukuk uygulamasında bu ilgiyi oldukça aşan bir yer edinmiştir. Devamını Oku
Hekimlik Mesleği

Hekimlik Mesleği

Türkiye’de hekimlik mesleğinin statüsü temelde Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim Kanununda düzenlenmiştir. Devamını Oku
Özel Sağlık Kuruluşları

Özel Sağlık Kuruluşları

Özel sağlık kuruluşlarının Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptıkları sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine ilişkin hukuksal uyuşmazlıklar ile bu kuruluşlar aleyhine tesis edilen Sağlık Bakanlığı ve sağlık müdürlüklerinin işlemleri bu alandaki temel hukuksal sorunlar arasındadır. Devamını Oku
Adli Tıp

Adli Tıp

Mahkemeler bilimsel olmayan, tutarsız, çelişik ve vicdani kanaat oluşturmaya elverişsiz raporları kabul etmeyerek başka mercilerden görüş almakla yükümlüdür. Adli tıp uygulamaları da sağlık hukukunun önemli bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Devamını Oku
Beden Muayenesi ve Genetik İncelemeler

Beden Muayenesi ve Genetik İncelemeler

Biyolojik numuneler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğindedir. Bu veriler amacı dışında kullanılamaz. Beden muayenesi ve biyolojik incelemeler ceza muhakemesinin sağlık alanındaki önemli uygulamalarıdır. Devamını Oku
Tıbbi Cihazlar

Tıbbi Cihazlar

Tıbbi cihazlar, genel olarak, hastalıkların teşhisi, tedavisi veya önlenmesi amacıyla kullanılmak üzere üretilen araçlardır. İn vitro tıbbi tanı cihazları ile vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, tıbbi cihazlardan ayrı kategoriler olmakla beraber geniş anlamda bu kapsamda sayılabilir. Devamını Oku
Form
Çalışma alanlarımız konusunda yazılı danışmanlık talebinizi bilgi@erkingocmen.av.tr adresine iletiniz. Sözlü danışmanlık için lütfen randevu alınız.
Tunalı Hilmi Caddesi 105/9 Kavaklıdere Ankara     Tel: 4280544     Faks: 4280545     E-posta: bilgi@erkingocmen.av.tr     http://www.erkingocmen.av.tr