Yazılar

Ameliyatın yapılmış gibi gösterilmesi: Sahtecilik ve dolandırıcılık suçu

Bu yazımızda bahsedeceğimiz olguda hasta, dizindeki rahatsızlık nedeniyle Ankara’da faaliyet gösteren bir özel hastaneye başvurmuş ve burada opere ön çapraz bağ rüptürü tanısı ile yatırılmış, aynı gün içinde ameliyata alınarak sol dizine BTB allogeft ve 2 adet biobozunur vida kullanarak ön çapraz

Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre hasta onamları nasıl olmalı?

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 22 nci maddesiyle hiç kimsenin rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir biçimde tıbbi ameliyeye tabi tutulamayacağı ifade edilmiştir. Yönetmelikte yer alan bu kural hem İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden hem de Anayasadan esinlenerek konulmuştur.